ינו 012015
 

בחוקה החדשה של שווייץ (1848) ניתנה זכות הישיבה בקנטונים של שווייץ רק ל"בעלי דת נוצרית".  בקנטון ארגאו (Aargau) ישבו אמנם כאלפים יהודים, בשתי קהילות, אך אלה היו משוללי זכויות אזרח. על בסיס החוקה החדשה ניסו יהודי ארגאו להשיג לעצמם זכות תנועה חופשית בשאר הקנטונים, אך זו נתקלה בהתנגדות תושבי הקנטונים הסמוכים.