ינו 012015
 

מספר היהודים בארץ כ-10,000; מחציתם בירושלים; רובם בני העדה הספרדית. בצפת מתגוררים כ-2,000 יהודים, בטבריה כ-1,500, בחברון כ-400, ביפו כ-400 (מהן רק שלוש משפחות אשכנזיות), בחיפה כ-100.