ינו 012015
 

בפרוסיה הונהגה שיטת בחירה ללאנדטאג על פי שלושה מעמדות, שהבטיחה רוב לשמרנים וחסמה את הדרך בפני כניסת יהודים לבית-הנבחרים.