ינו 012015
 

4 במרס. בחוקה שאישר הקיסר החדש, פראנץ-יוסף, עם עלייתו לשלטון, נכלל העיקרון האומר ש"הזכויות האזרחיות והמדיניות אינן תלויות בדת".

1851

דצמבר

31 בדצמבר. הקיסר פראנץ יוזף ביטל את החוקה הליברלית ממרס 1849. עקרון חופש הדת נשאר על כנו; אך הממשל יזם רביזיה של התקנות הנהוגות לגבי היהודים וכתוצאה מכך במשך השנים הבאות חודשו ההגבלות על חופש התנועה וחופש רכישת נחלות ובתים של יהודים ברחבי הקיסרות. חודשה התקנה הדורשת רישיון ממשלתי לנישואי יהודים. חודשה השבועה היהודית המשפילה בבתי-המשפט. נאסר על היהודים לעסוק בעריכת-דין ובהוראה בבתי-הספר הכלליים, בהתאם להסכם הקונקורדאט שחתמה אוסטריה עם הוותיקן ב-1855 (הסכם שהעניק לכנסיה הקתולית  סמכות פיקוח על מערכת החינוך). בכמה ערים נעשו ניסיונות להוציא את היהודים על יסוד תקנות וכתבי-זכויות מימי-הביניים. רק לאחר תבוסת הצבא האוסטרי במלחמת השחרור האיטלקית ב-1859, שב המשטר האוסטרי להנהיג מדיניות ליברלית בממלכה. ההגבלות על חופש התנועה, חופש העיסוק וחופש רכש נחלות ובתים של היהודים בוטלו.