ינו 012015
 

פברואר. ברומא הוכרזה רפובליקה והוקמה ממשלה מהפכנית, בראשות מאציני, שהכריזה על שוויון זכויות היהודים. למועצת העיר נבחרו שלושה יהודים.