ינו 012015
 

החוקה החדשה קבעה את שוויון מעמדם האזרחי והמדיני המלא של היהודים בממלכה. הקהילה היהודית בדנמרק מנתה כארבעת אלפים נפש.