ינו 012015
 

משה מונטיפיורי מבקר בארץ בפעם השלישית. בפגישותיו עם ראשי הכוללים בירושלים הובהר לו, כי בעוד שקיימת התנגדות מוחלטת להקמת מוסדות חינוך חדשים, ברוח ההשכלה, יקדמו בשמחה פתיחת בתי-מלאכה בירושלים להקלת המצוקה הכלכלית. שלושה צעירים ירושלמיים – משה סלומון, ניסן ב"ק ויצחק רוזנטל – נשלחו לאנגליה, ללמוד מלאכת האריגה. ב-1854 הוקם בירושלים, ביזמת מונטיפיורי, בית-חרושת לאריגה, הראשון בארץ, שבו הועסקו כחמש-עשרה משפחות. בשל ניהול כושל ומוסר עבודה ירוד נסגר המפעל כעבור שנתיים, למרות שהושקעו בו סכומי עתק.