ינו 012015
 

אפריל

האפיפיור פיוס התשיעי שב לרומי, בחסות הכידונים הצרפתיים, והחזיר את ההגבלות הישנות על חיי היהודים – הבולט שבהם איסור המגורים מחוץ לגיטו.