ינו 012015
 

מאי

1 במאי. בפקודת הצאר נאסר על היהודים ללבוש את מלבושיהם המסורתיים, כדי שלא יתבדלו מכלל האוכלוסיה. תוך זמן הורחב האיסור גם על גידול פיאות. תוקף האיסור מה-1 בינואר 1851.

אכיפת התקנות האלה נכשלה, על אף מאמצי השלטונות, נוכח התנגדותו העקשנית של הציבור היהודי החרדי, בעיקר הקהילות החסידיות בפולין, שראו בפקודות אלה גזירות שמד.

דצמבר

נוכח הקף ההשתמטות מעבודת הצבא בקרב הציבור היהודי, יצאה גזירה חדשה האומרת כי על כל יוצא צבא שיחסר מן המכסה היהודית, יגויסו בכפיה שלושה אחרים מקרב גילאי עשרים ומעלה. כן נגזר כי על גירעון של כל 2,000 רובל בגביית המסים מן הקהילות היהודיות יוסיפו יהודי אחד למכסת הגיוס לצבא.