ינו 012015
 

יוצאי פולין בקרב העדה האשכנזית (הפרושית) בירושלים פרשו מן הכוללות (הארגון הכללי של החלוקה בקרב הישוב הישן) האשכנזית והקימו כולל נפרד בשם "כולל וארשה", שריכז את חלוקת הכספים שנאספו בקרב הקהילות היהודיות בפולין. בכך יוצאי פולין הלכו בעקבות יוצאי גרמניה והולנד, שהיו ראשונים שפרשו מן הכוללות האשכנזית והקימו ב-1837 את כולל הו"ד (הולאנד ודייטשלאנד). בזה נפתח תהליך פיצולה של הכוללות האשכנזית לכוללים שהתארגנו על פי ארצות המוצא (לאנדסמאנשאפטים –  Landsmannschaft). המניע לפיצול זה היה כלכלי, שכן יוצאי קהילות יהודיות עשירות כמו גרמניה והולנד או יוצאי קהילות גדולות כמו פולין ביקשו להבטיח שהכספים הנאספים במקומות מוצאם ייועדו להם ישירות ולא יתחלקו בינם לבין הקבוצות האחרות בישוב הישן.

בעקבות הפיצול לכוללים בעדה הפרושית חל גם פיצול מקביל בעדה החסידית. חסידים יוצאי פולין הצטרפו לכולל וארשה, שהפך לכולל היחידי שבו היו מאוחדים פרושים וחסידים. בשנות השבעים נימנו 16 כוללים בעדה האשכנזית ובתחילת המאה העשרים הגיע מספרם ל-24.

הקהילה היהודית הקטנה בחברון, שמנתה בשנות הארבעים כ-600 נפש, היתה כפופה למשטר החלוקה של ירושלים.