ינו 012015
 

מרדכי שניצר, חרש-אבן מירושלים, הציג מעבודותיו בתערוכה העולמית הראשונה בלונדון.