ינו 012015
 

הממשלה סגרה את בית-הכנסת הריפורמי בבודפשט, בניהולו של דוד איינהורן (שהגיע לכאן מגרמניה), על יסוד הלשנה מצד החוגים החרדיים, כאילו הוא תומך במהפכה הלאומית ההונגרית.