ינו 012015
 

בחוקה החדשה הובטח חופש דת לכל התושבים, אף כי נשמר מעמדה המיוחד של הקתוליות. חקיקה זו הניחה את הבסיס לכניסת מהגרים לא-קתוליים מארצות אירופה לארגנטינה.