ינו 012015
 

יצא לאור הכרך הראשון (לאמתו של דבר זה היה הרביעי בסדר 13 הכרכים של החיבור בשלמותו) של "תולדות היהודים מן הזמנים הקדומים ביותר עד ימינו", חיבורו המונומנטלי של ההיסטוריון צבי היינריך גרץ (1891-1817). גרץ השלים את חיבורו ב1876-. גרץ היה קרוב ברוחו לתפישת היהדות הפוזיטיבית-היסטורית, ועם זאת שזורה היתה בכתיבתו ההיסטורית נימה לאומית ברורה, שכן תולדות היהודים בעיניו "נושאם אינה השתלשלות תורה מסוימת בלבד אלא גם התפתחות עם החי בלי קרקע ובלי ארגון מדיני מיוחד ומחליף את היסודות הממשיים הללו בכוחות רוחניים".