ינו 012015
 

אברהם דה קאמונדו (1873-1785), איש עסקים, הדמות הבולטת בקרב ראשי הקהילה היהודית בקושטא ומנהיג קבוצת הפרנסים והמשכילים שביקשו להנהיג תיקונים בקהילה היהודית ובמערכת החינוך שלה, הקים בסיוע בית רוטשילד את בית-הספר היהודי המודרני הראשון בעיר. יזמה זו עוררה עליו את חמת הרבנים השמרנים, שהכריזו עליו חרם ונידוי. רוב יהודי הקהילה, שנמנו על השכבות העממיות העניות, תמכו ברבנים הקנאים. מסיבה זו התקשו המשכילים לקדם את תנועת ההשכלה והמודרניזציה בקושטא ובמרכזים אחרים של האימפריה העותמנית. רק קשריהם הטובים עם השלטונות והתאמת יזמותיהם למדיניות הרפורמה של הסולטנים העותמניים במחצית השניה של המאה ה -19 אפשרה להם לפעול במידה מוגבלת של הצלחה בקרב הקהילה היהודית.