ינו 012015
 

"הסמינר התיאולוגי היהודי" נוסד בברסלאו, ביזמתו של הרב זכריה פרנקל (1875-1801), כמרכז להכשרת רבנים ברוח היהדות "הפוזיטיביסטית-היסטורית", שאותה הציג כזרם השלישי, השמרני, בין היהדות הריפורמית לבין היהדות הניאו-אורתודוכסית. פרנקל פרש מן התנועה הריפורמית בוועידת פרנקפורט (1845), במחאה על ההחלטה שנתקבלה שם לבטל את העברית כשפת הקודש הנהוגה בתפילות ובטקסים היהודיים. ב-1851 ייסד פרנקל את "הירחון להיסטוריה ולמדע של היהדות" Monatsschrift fuer Geschichte und Wissenschaft des) Judentums), שבאמצעותו ביקש להראות כי ניתן ליצור סינתיזה בין המסורת היהודית לבין התרבות המודרנית, ומכל מקום אין להכניס ביהדות חידושים המנוגדים לעיקריה.