ינו 012015
 

מועצת הברית השווייצית (הבונדסראט), לאחר דין ודברים ממושך, החליטה על מתן זכות תנועה חופשית ליהודי ארגאו בכל רחבי המדינה. הניסיון להעניק ליהודי ארגאו זכות בחירה למועצות הערים ולקנטון נתקל בהתנגדות עזה של תושבי ארגאו.