ינו 012015
 

מרס

31 במרס. הצאר אלכסנדר השני הורה לבדוק מחדש את כל התקנות החלות על יהודים, "כדי להתאימן למגמה הכללית למזג אומה זו ביושבי הארץ, עד כמה שהמצב המוסרי של היהודים מאפשר זאת". המדיניות החדשה כלפי היהודים קבעה זיקה ישירה בין שיפור מצבם האזרחי של היהודים לבין שינוי אורחות חייהם.

יוני

קבוצת סוחרים יהודים מפטרבורג פנתה בעצומה אל הצאר להעניק זכויות שוות עם שאר הנתינים ולהתיר ישיבה מחוץ לתחום המושב לאותם יהודים המהווים מופת כיצד צריכים היהודים לחיות על פי רצון הממשלה. צעד כזה, טענו חותמי העצומה, ידרבן ציבורים יהודיים נוספים ללכת בדרך ההשכלה וההשתלבות בחברה הרוסית.

אוגוסט

26 באוגוסט – בוטלה גזירת הקאנטוניסטים. במסגרת מדיניות התיקונים של אלכסנדר השני הוכנסו תיקונים גם במדיניות הגיוס לצבא כלפי היהודים. הושוו תנאי הגיוס של היהודים לכלל האוכלוסיה. בוטלו התקנות המאפשרות חטיפת יהודים לשירות בצבא או הטלת מכסות גיוס נוספות על הקהילות היהודיות שלא פרעו כל מסיהן.

העיתון העברי הראשון (שבועון), "המגיד", ביזמתו ובעריכתו של אליעזר ליפמן זילברמן, נוסד בעיר הפרוסית ליק, על הגבול הרוסי, כדי לעקוף איסור רוסי וכדי להתחמק מהשגחת הממשלה הרוסית. קהל היעד שלו היו יהודי רוסיה. בין השנים 1886-1858 שימש דוד גורדון כעורך, ובימיו הפך העיתון למקור ידיעות חשוב ביותר על הנעשה בעולם היהודי כולו ולבמה פובליציסטית רבת השפעה.