ינו 012015
 

קונגרס פריס, שדן בתוצאות מלחמת קרים, העניק ערבויות לנסיכות סרביה וחייב את הסרבים להעניק שוויון זכויות אזרחי לכל התושבים ללא הבדל דת. החלטה זו לא כובדה; יתר על כן, הוטלו הגבלות נוספות על ישיבתם של היהודים בערים. מספר היהודים בסרביה הוערך אז בכ-2,000 נפש. מחציתם ישבו בבלגרד. מצב היהודים הושפע גם מאי-יציבות המשטר הפנימי בסרביה. ב-1861 ידעו היהודים בעת ובעונה אחת גם גזרות, כמו גירוש 60 משפחות יהודיות מהעיר סאבאץ וגם הקלות בחופש המסחר שהותר להם.