ינו 012015
 

אלברט כהן, שליח בית רוטשילד בירושלים, יזם הוצאה לאור חד-פעמית של כתב-עת עברי, "מנחה חדשה", ראשון מסוגו בירושלים.

לודוויג אוגוסט פראנקל, מזכיר קהילת וינה, הגיע לירושלים בשליחות עליזה הרץ לבית למל, כדי לייסד כאן מוסד לימודים מודרני. הצעתו לייסד מעון לילדים ברוח ההשכלה נתקלה בהתנגדות עזה של ראשי הפרושים, בהנהגת ישעיהו ברדקי. אף על פי כן, בחסות הקונסול האוסטרי הוקם בית-הספר ע"ש למל, שבו נרשמו רק ילדי הספרדים. חכמי הספרדים הטילו פיקוח דתי חמור על תכנית הלימודים ובכך שמו לאל את הכוונה המקורית להקים בירושלים מוסד לימודים ברוח ההשכלה.