ינו 012015
 

מונטיפיורי מבקר בארץ בפעם החמישית. נלווה אליו מהנדס אנגלי, שהכין הצעה לתוואי מסילת-ברזל בין יפו לירושלים.

הפרושים הקימו בית-חולים משלהם, "ביקור חולים" (12 מיטות). ב-1867 עבר בית-החולים למבנה גדול יותר, אך משך עשרים שנותיו הראשונות התנהל בקושי וברמה ירודה. ב-1878 מתו בו תוך זמן קצר ארבעים חולים. רק משהועבר ניהולו לידי רופאים לא יהודיים השתפר תפקודו.