ינו 012015
 

יוני

חיילי משמר האפיפיור פרצו לבית היהודי מורטרה בעיר בולוניה ונטלו בכוח את בנו אדגר, בן שש שנים. המשרתת הקתולית, ששירתה בבית מורטרה, סיפרה כי הטבילה את הילד בחשאי כאשר חלה, כדי להצילו. משנודע הדבר, פקדו השלטונות להוציא את הילד מחזקת הוריו, באשר נוצרי הוא ויש לחנכו כנוצרי. דעת הקהל היהודית והעולמית הזדעזעה. מכל עבר הופעלו לחצים על האפיפיור להשיב את הגזילה; אך האפיפיור התעקש. כיוון שרומי נשארה מחוץ לאיטליה המאוחדת עד 1870, לא ניתן היה להשיב את הנער בחתערבות הממשלה. אדגר הצעיר גדל כקתולי אדוק והיה לכומר קנאי בדתו ועויין ליהדות.