ינו 012015
 

יוצאי הונגריה הקימו כולל משלהם, בשם "כולל שומרי החומות בעד בני עסטרייך, אונגארן, מעהרען ובעהמען" (שנקרא בקיצור "כולל אונגארן"). הם הנהיגו שיטת חלוקה פרוגרסיבית, שעל פיה נקבע שיעור הקיצבה על פי קריטריונים כמו גיל הנתמך, מצבו הכלכלי, וכן רמת הלימוד שלו. כולל אונגארן נהנה מהכנסות גבוהות יחסית לכוללים האחרים ובלט בארגונו המסודר.