ינו 012015
 

שני צירים יהודים נכנסו ללאנדטאג (בית הנבחרים) החדש של פרוסיה.  היה זה סימן מובהק להתגברות הכוחות הליברליים בממלכה. לודויג פיליפסון שוב יוזם מערכת פטיציות של הקהילות היהודית אל בית הנבחרים הפרוסי ובהן דרישה למימוש שיווי הזכויות של היהודים.