ינו 012015
 

מרס

16 במרס. "הוועד לתקנת היהודים", הגוף הממונה מטעם הממשלה לעיצוב מדיניות כלפי היהודים, חידש את פעילותו ב-1856 וגיבש את המלצותיו ב-1859 והעיקרית שבהן – מתן זכות ישיבה לסוחרים היהודיים הגדולים בערי הבירה ובפלכים הפנימיים (האזורים שמזרחה מתחום המושב).