ינו 012015
 

אפריל

25 באפריל. דיון סוער בלאנדטאג הפרוסי בפטיציה של יהודי ווסטפאליה התובעים פתיחת משרות ממלכתיות ליהודים. ברוב של 169 כנגד 110 צירים קיבל בית הנבחרים החלטה הקוראת לממשלה לעיין בפניית היהודים.

בית הנבחרים, שבו הרוב ליברלי, מאשר הצעת חוק לבטל את השבועה המיוחדת ליהודים; אך הבית העליון, שבו רוב לשמרנים, מבטל אותה.

לעומת זאת, במדינות הגרמניות הדרומיות נרשמו הישגים במאבק כנגד אפליית היהודים. ההגבלות על חופש התנועה והעיסוק של היהודים בוטלו בבואריה ב-1861; בוירטמברג ב-1862; בבאדן ב-1864.