ינו 012015
 

יוצאי צפון-אפריקה, "המערביים" ("המוגרבים"), שמספריהם גדלו עם גבור העלייה מצפון-אפריקה, הגיעו לכלל הסכם עם העדה הספרדית על הקמת ארגון אוטונומי למחצה של "המערביים", בראשות הרב דוד בן שמעון, שעלה מרבאט ב-1854.

בניגוד לאשכנזים שהתפצלו לכוללים רבים, שמרה העדה הספרדית בקנאות רבה על שלמותה הארגונית. ההנהגה הספרדית הצליחה לשמור בידה את השליטה על מנגנון החלוקה ואת ניהול העדה הספרדית וייצוגה בפני השלטונות עד לסוף התקופה העותמנית.

נסתיימה בניית "משכנות שאננים", השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות. מונטיפיורי רכש חלקה זו ב-1855, ברישיון מיוחד שקיבל מן השלטונות, ועליה בנה, בכספי עזבונו של הנדבן היהודי האמריקני, יהודה טורא, עשרים בתי רעפים (הראשונים בארץ), למגורי חינם של משפחות תלמידי חכמים ונצרכים.

יהושע ילין וחותנו יחזקאל יהודה רכשו את אדמת קולוניה (מוצא) בדרך לירושלים, והחלו בעיבוד השדות ובנטיעת עצי פרי שם.