ינו 012015
 

פברואר

27 בפברואר. בהפגנה פוליטית של הלאומנים הפולניים בוארשה, שפוזרה באש הקוזקים, השתתפו גם יהודים רבים וכמה מהם נפצעו מן היריות. רבנים יהודים בוארשה הורו לסגור את  בתי-הכנסת, כאות סולידריות עם הכמרים הקתולים, שסגרו את הכנסיות במחאה על התפרצות הצבא הרוסי אל בתי-התפילה. רבה של הקהילה היהודית בוארשה, דב בֶרוש מייזלס, נאסר לשלושה חודשים בפקודת השלטונות הרוסיים, ביחד עם המטיף מרדכי יאסטרוב. השנים נחשבו מנהיגי התמיכה היהודית במאבק הפולני הלאומי לעצמאות. בדרך כלל היו אלה חוגי המשכילים היהודים בפולין שתמכו בתנועה הלאומית המקומית.

נובמבר

27 בנובמבר. בהמשך למדיניות הליברליזציה כלפי היהודים נתפרסם חוק המתיר ליהודים בעלי השכלה גבוהה, שהתקבלו למשרה ממשלתית, להתגורר גם מחוץ לתחום המושב. יישום החוק נתקל בקשיים; רק לרופאים יהודיים היתה הדרך פתוחה למשרות ממשלתיות. ב-1879 העניק החוק זכות ישיבה מחוץ לתחום המושב לכל בעלי השכלה גבוהה באשר הם.