ינו 012015
 

הביי מוחמד אל-צדיק ביקש להנהיג רפורמה חוקתית בארצו, אך נתקל בהתנגדות עממית עזה, בעיקר מצד שבטי הדרום. שר הכספים היהודי, הקאיד נסים שמאמה, שגייס הלוואות אירופיות כבדות למימון השקעות פיתוח במדינה, אולץ לעזוב את משרתו ולצאת את הארץ, לאחר שהואשם באי-סדרים ובמעילה באוצר הביי. בהתקוממויות של השבטים היו היהודים מטרה להתקפות, ורק איום של התערבות המעצמות הגדולות ריסן את המהומות. הביי אולץ ב-1864 לבטל את החוקה החדשה; אף כי האפליות הישנות כלפי היהודים לא חזרו.