ינו 012015
 

אדולף ילינק (Adolf Jellinek, 1821-1893), שנחשב גדול הדרשנים והוגה הדעות הבולט בקרב הציבור הריפורמי באוסטריה,  ייסד בווינה את האקדמיה "בית-המדרש" ואת כתב-העת העיוני, שנשא אף הוא את השם "בית-המדרש". אל ילינק פנה ליאון פינסקר ב-1882 כדי לגייס את תמיכתו ברעיונות שהביע בחוברת "אוטואמנציפציה"; אך ילינק דחה רעיונות אלה מכל וכל. אחיו הצעיר של ילינק, הרמן, שהתבלט בהשקפותיו הרדיקליות ובפעילותו המהפכנית, הוצא להורג בתליה, בידי בית-דין צבאי, עם דיכוי מהפכת 1848.