ינו 012015
 

מאי

15 במאי. הפרלמנט של ארגאו קיבל החלטה ברוב מוחץ להעניק שיווי זכויות אזרחי ליהודי הקנטון. החלטה זו עוררה סערת רוחות בקנטון. הוחלט לקיים משאל עם. זה נערך בנובמבר וברוב של 26,702 כנגד 7,733 דחו תושבי הקנטון את החוק המעניק שיווי זכויות אזרחי ליהודים. יהודי ארגאו פנו אל מועצת הברית השווייצית להתערב בעניין. הבונדסראט, בהחלטה שקיבל ב-30 ביולי 1863, כפה על קנטון ארגאו להעניק ליהודי הקנטון זכות בחירה כלכל האזרחים. אך ההגבלות על ישיבת יהודים בשאר הקנטונים של שווייץ נשארו בעינן. הגבלות אלה חלו גם על יהודים אזרחי מדינות אחרות שבאו לשווייץ לרגל עסקיהם. ממשלות המערב, בעיקר צרפת וארצות-הברית והולנד, הפעילו לחץ כבד על ממשלת שווייץ לבטל את אפליית אזרחיהן ממוצא יהודי המבקרים בשווייץ. ממשלות אלה איימו בביטול הסכמי הסחר בין ארצותיהן לבין שווייץ, אם לא יבוטלו הסעיפים המפלים יהודים.