ינו 012015
 

מאי

24 במאי. נתפרסם צו מטעם הצאר, "תעודת השוויון ליהודי מלכות פולין", שבאה להרחיב את זכויות היהודים בפולין: הותר להם לרכוש אדמות, להשתקע בערים ללא הגבלה, להופיע כעדים בבתי-דין נוצריים ולהישבע בנוסח חדש שאיננו משפיל. נאסר על היהודים, עם זה, להשתמש בעסקאות ובמסמכים בעלי אופי חוזי בשפה העברית או באידיש, כי אם רק בשפת המדינה.

בוארשה יצא לאור השבועון העברי "הצפירה", בעריכתו של חיים זליג סלונימסקי, מוקדש לענייני מדע וטכנולוגיה. רוב המאמרים נכתבו בידי סלונימסקי, שכבר פרסם ספרים בנושאי מדע מאז שנות ה-30; מנדלי מוכר ספרים פרסם כאן מאמרים בנושאי מדע באופן קבוע. השבועון פסק להופיע לאחר ששה חודשים, אך חידש את הופעתו בשנת 1874. סלונימסקי הסתייע רבות בי. ל. קאנטור, שהעניק לכתב-העת אופי פובליציסטי וחדשותי, בצד התוכן המדעי. הצטרפותו של נחום סוקולוב למערכת ב-1876 חיזקה עוד יותר את אופיו הפובליציסטי של השבועון. סוקולוב שימש כעורכו של העיתון מתחילת שנות ה-80 והטביע עליו את חותמו. "הצפירה" זכה לפופולריות רבה בקרב יהדות פולין, כיוון שפנה גם אל המשכילים וגם אל החוגים החסידיים. ב-1886 הפך משבועון ליומון. הקו השולט בעיתון היה משכילי מתון ונוטה אחרי הלכי הרוח הציבוריים. רק לאחר הופעת הרצל וייסוד ההסתדרות הציונית ב-1897 נקט העיתון קו פרו-ציוני.