ינו 012015
 

יצא לאור ספרו של משה הס (1875-1812)  "רומי וירושלים" ובו קריאה לתחייה לאומית מדינית של העם היהודי בארצו. ספר זה נכתב בהשפעת מלחמת השחרור של האיטלקים ובהשראת הכרכים הראשונים של "דברי ימי ישראל" מאת של צבי היינריך גרץ. "היהדות היא קודם כל – אומה", הכריז הס, והיא צריכה לחדש את חייה הלאומיים בארץ-ישראל. הס עצמו היה מחלוצי הסוציאליזם האירופי; היה מקורב זמן מה לקרל מרקס, אך שלל את תורת מלחמת המעמדות של מרקס. ספרו של הס לא עורר הדים בשעתו, אלא כמה תגובות של לעג.