ינו 012015
 

ניסיונו של קוזא לאמץ חוקה ליברלית, שבמרכזה שחרור האיכרים והכוללת גם זכויות אזרח ליהודים, נתקל בהתנגדות עזה של החוגים השמרניים. גם מנהיגי היהדות החרדית ברומניה הסתייגו מתכנית האמנציפציה, מחשש שזו תביא להתבוללות. קוזא חזר בו מתכניתו להעניק זכויות אזרח ליהודים, שעוררה גל של התנגדות ומסע אנטישמי בקרב הציבור הרומני וגם לא זכתה בתמיכה מספקת מצד היהודים.