ינו 012015
 

הושלמה בנייתו של בית-הכנסת המפואר של עדת הפרושים, "החורבה" (שמו הרשמי היה "בית יעקב" על שם הברון יעקב דה רוטשילד, שבתרומת משפחת רוטשילד נתאפשרה השלמת הבנייה). מבנה זה שימש לאירועים החגיגיים בירושלים והיה המפואר שבבנייני העיר, העתיקה והחדשה.

הושלמה בניית הבתים הראשונים בשכונה החדשה "בתי מחסה", שהוקמה בין החומות, בפינת הרובע היהודי בעיר העתיקה, ביזמת כולל הו"ד ובחסות הקונסוליה האוסטרית. יזמה זו נועדה להקל על מצוקת הדיור הקשה בעיר העתיקה. הבעלות על השטח והדירות הועברה לידי הוועד המרכזי והדירות נמסרו לדייריהן חינם, לתקופה של שלוש שנים. עדיפות ניתנה למשפחות תלמידי-חכמים.