ינו 012015
 

החוקה של הרפובליקה הבורית טרנסואל קבעה כי רק נוצרים פרוטסטנטים יוכלו לשמש כחברי פרלמנט (Volksraad) או במשרות ציבוריות רמות. כמו כן מכירה המדינה רק במערכת החינוך הפרוטסטנטית. תקנות אלה שונו רק עם כיבוש טרנסואל בידי הבריטים ב-1902.

על פי הערכה הגיע מספר היהודים בדרום-אפריקה בשנת 1880 לכ-4,000 נפש.