ינו 012015
 

הקיסר נפוליאון השלישי ביקר באלג'יריה ועם שובו לפריס פירסם צו המתיר לכל ילידי אלג'יריה – מוסלמים או יהודים – להגיש בקשה ולקבל אזרחות צרפתית, על בסיס אישי, תוך ויתור על מעמדו המשפטי הקודם, הקהילתי או הדתי. רק יהודים מעטים נענו ליזמה הקיסרית. יהדות אלג'יר המסורתית חששה מן האמנציפציה ומאובדן מסגרתה וצביונה הדתיים.