ינו 012015
 

קוזא הודח מן השלטון ובמקומו הובא קרל מהוהנצולרן (קרול הראשון) והומלך על רומניה, באישור העם. בחוקה החדשה שהונהגה ברומניה שוב הוכשל הניסיון להעניק ליהודים זכויות אזרח, מחמת דעת הקהל האנטישמית. ההמון התפרץ לבית-הנבחרים שעה שזה דן באמנציפציה ליהודים, והממשלה הנפחדת הכחישה כל כוונה להעניק ליהודים מעמד של אזרחים.