ינו 012015
 

ינואר. הושגה הסכמה בין ממשלות הקנטונים לבטל את ההגבלות על ישיבת יהודים בכל הקנטונים.