ינו 012015
 

מנהיג המפלגה הליברלית, ברטיאנו, נתמנה כראש ממשלה והנהיג מיד מדיניות המכוונת לדילול מספרי היהודים במדינה, תוך גירוש יהודים מן הכפרים והפיכתם ל"נודדים", שהחוק הישן לגבי היהודים התיר את גירושם מן הארץ. בעיר גאלאץ גורשו יהודים בכוח אל הצד הטורקי של הדנובה; ומשהוחזרו על ידי משמרות הגבול הטורקיים, הטביעו אותם השוטרים הרומנים בנהר (יולי 1867). פרשה זו חוללה זעזוע באירופה. שגרירי המעצמות הגישו מחאות נמרצות מטעם ממשלותיהן. ברטיאנו אולץ להתפטר (1868). התפטרות הממשלה עוררה גל חדש של מהומות אנטי-יהודיות ברומניה. הממשלה החדשה הרגיעה את הרוחות באמצעות האזהרה כי צפויה התערבות המעצמות אם יימשכו הפרעות נגד היהודים.