ינו 012015
 

הממשלה העותמנית הודיעה על ביטול החוק האוסר על נתינים זרים לרכוש אדמות ובתים.

שבעה צעירים, בני משפחות מכובדות, ביניהם יוסף ריבלין ויואל משה סלומון, רכשו חלקת אדמה, בריחוק ניכר מן העיר, והקימו עליה ב-1869 את השכונה נחלת-שבעה, על הדרך החדשה מיפו לירושלים, שבנייתה הושלמה באותה שנה.

קרל נטר הגיע לארץ בשליחות כי"ח, כדי לבדוק את האפשרויות להתיישבות חקלאית. הוא דיווח לשולחיו כי רבים בקרב הישוב הישן מבקשים להמיר את החלוקה בעבודת אדמה.

ביזמת כמה ממשפחות המשכילים בעדה הספרדית בירושלים הוקם בית-הספר קריגר (ע"ש מנהלו) ובו לימודי השפה הצרפתית והשפה התורכית, בצד לימוד התורה. הפחה התורכי והקונסול הצרפתי פרשו עליו את חסותם מול התקפותיהם העזות של הקנאים האשכנזים. בית-הספר נסגר ב-1870. מנהלו, יוסף קריגר, התמנה למזכיר ולמתורגמן של הפחה והפך לפקיד היהודי הבכיר בממשל העותמני בארץ-ישראל.

ביזמת התושבים היהודים ביפו ובעזרת כי"ח, הוקם ביפו בית-ספר מתוקן ובו לימודי ערבית, צרפתית וחשבון, בצד לימוד התורה. ב-1872 למדו בו 65 תלמידים.