ינו 012015
 

הוקמה הקהילה היהודית המאורגנת הראשונה – Congregación Israelíta de la República Argentina – שנטלה עליה לדאוג לטקסי הנישואין והקבורה של יהודי בואנוס-איירס.

מספר היהודים בארגנטינה נאמד בכ-1,000 נפש.