ינו 012015
 

רבנים ריפורמיים התכנסו בקאסל בניסיון בניסיון להגיע לנוסח מוסכם של סידור תפילה מתוקן אחיד עבור הקהילות הריפורמיות ברחבי גרמניה וכן לקבוע עמדה מוסכמת כלפי התלמוד. בשל חילוקי הדעות בין הרבנים לא הושגה הסכמה, אבל הוחלט על כינוס ועידה (Synode) גדולה בשנה שלאחריה, ובה ישתתפו גם ראשי קהילות ואישי רוח שאינם רבנים, כדי לדון בעיקרי הריפורמה שיש להציע לקהילות היהודיות.