ינו 012015
 

מילאן אוברנוביץ', שליטה החדש של סרביה, יזם חקיקה ליברלית, שכללה גם את עקרון שיווי הזכויות האזרחי לכל התושבים; וביחד עם זאת אושרה מחדש החקיקה המפלה ביחס ליהודים. ב-1873 גורשו היהודים מן הערים סאבאץ', סמדרבו, פוז'רבץ'.