ינו 012015
 

התכנסה הוועידה הראשונה של הרבנים הרפורמיים בארצות-הברית. בוועידה זו בלטה השפעתו של דוד איינהורן (David Einhorn, 1809-1879), שגרס רפורמה תקיפה ועקבית בסידור התפילה ובטקסים היהודיים ושלל את הסמכות האלוהית המיוחסת לתלמוד. התפתחות תנועת הרפורמה באמריקה היתה קשורה באופן הדוק בגל ההגירה היהודית מגרמניה ומרכז-אירופה, בשנות ה40-' וה-50' של המאה התשע-עשרה. רבנים רפורמיים, כאיזאק מאייר וייז, מכס ליליינטל, ודוד איינהורן, שפעילותם בגרמניה הוגבלה ונחסמה על ידי הממסדים הדתיים והקהילתיים השמרנים שם, היגרו לארצות-הברית וכאן מצאו כר נרחב למרצם ולפעילותם. הם העניקו לתנועת הרפורמה כאן ביסוס תיאולוגי וכובד למדני, שסייע להתפשטותה הבוטחת בקרב הקהילות היהודיות החדשות באמריקה.