ינו 012015
 

יוני

29 ביוני. ועידתהריפורמים התכנסה בלייפציג, בהשתתפות למעלה משמונים צירים, בהמשך לוועידת קאסל, כדי לגבש מדיניות תיקונים משותפת לכל הקהילות הריפורמיות בגרמניה ובארצות המערב. הוחלט שיש להשליט בסידור התפילה את שפת המדינה (גרמנית) ויש להוציא מן הסידור את המוטיבים הלאומיים והמשיחיים (מוטיב הגאולה). בשאלות אחרות – המילה, השבת, כשרות, אישות – לא הגיעו לכלל הסכמה ודחו אותן להתוועדות הבאה (ועידת אוגסבורג, 1871).

"איגוד קהילות ישראל בגרמניה"  (Deutsch Israelitischer Gemeindebund) הוקם לצורך שיתוף הפעולה של הקהילות היהודיות במדינות הברית הגרמנית הצפונית. איגוד זה נמנע מלעסוק בסוגיות המחלוקת הדתית שפיצלה את הציבור היהודי ברחבי גרמניה. מרכז האיגוד היה בלייפציג וב-1882 עבר לברלין.