ינו 012015
 

הקהילה הספרדית בטבריה רכשה את אתר קבורתו של ר' מאיר בעל הנס והשלימה את בנייתו. מספר היהודים בטבריה נאמד בכ-2,000 נפש. היהודים היוו רוב מוחלט בעיר.

פברואר

חברת כי"ח חכרה 2,600 דונם בסביבות יפו, על דרך יפו-ירושלים, והקימה את "מקווה ישראל", מוסד להכשרת נערים לעבודת אדמה. כי"ח אימצה בזה את המלצותיו של קרל נטר והפקידה את המפעל בידיו. בשנותיו הראשונות התקשה המוסד למשוך אליו תלמידים, בשל התנגדות רבני ירושלים האשכנזים והרתיעה וחוסר האמון כלפי החינוך לעבודת האדמה.