ינו 012015
 

יולי

הוועידה הריפורמית, שנדחתה בשל מלחמת פרוסיה-צרפת, התכנסה באוגסבורג, בהשתתפות 52 צירים. הוועידה החליטה כי יש להנהיג נישואים אזרחיים כחובה, יש לבטל את מנהג החליצה, תינוקות שלא נימולו גם הם ייחשבו יהודים, נסיעה בשבתות ובחגים מותרת. הוועידה יצאה בגילוי-דעת על היהדות ולפיו ייעודה של היהדות להציע לאנושות את תורת המוסר שלה, שהיא עצמה פרי התפתחות היסטורית וכולה מכוונת לתיקון העולם. ועידת אוגסבורג היתה האחרונה בהתוועדויות הריפורמים בגרמניה.

3 ביולי. אושרה החלטת הרייכסטאג והבונדסראט (מועצת-הברית) של הקונפדרציה הגרמנית הצפונית בחתימת המלך וילהלם הראשון והקאנצלר ביסמרק: "כל הגבלות בזכויות אזרחיות ומדיניות מתוך הבדל דת הקיימות עדיין, בטלות מהיום והלאה". לאחר מלחמת פרוסיה-צרפת, משנצטרפו מדינות דרום גרמניה לברית הצפונית, התקבל גם אצלן עקרון שוויון הזכויות, ללא הבדל דת. במדינות כמו וירטמברג ובאדן כבר הושלם תהליך חוקתי זה בתחילת שנות הששים, הרבה לפני הצטרפותן לברית עם פרוסיה. בכל רחבי גרמניה החל תהליך חדירתם של יהודים למשרות ממשלתיות ומקצועות המשפטים, וכן כניסת יהודים למקצועות הוראה בבתי הספר התיכוניים והגבוהים. ועם זאת, נמנעה מן היהודים האפשרות לכהן כשרים בממשלה או כקצינים בצבא, או אף לתפוס עמדות בכירות באוניברסיטאות, למרות שמן הבחינה החוקית היו כל תחומי הפעילות החברתית, הכלכלית והתרבותית פתוחים בפניהם.

מספר היהודים בגרמניה ב-1871 – 512,158 נפש ( 1.25% מכלל האוכלוסיה).

מספר היהודים בגרמניה ב-1880 – 562,612 נפש (1.24% מכלל האוכלוסיה).

למרות הירידה הניכרת בשיעור הילודה, ריבוי נישואי התערובת וריבוי מקרי המרת הדת – לא ירד מספר היהודים בגרמניה בתקופה זו, תודות לכניסת מהגרים יהודים ממזרח-אירופה.