ינו 012015
 

התחדש גל המהומות כנגד היהודים בכל רחבי המדינה. כי"ח קראה למעצמות אירופה להתערב בנעשה ברומניה. שר החוץ האמריקני הצטרף לפניה זו ותבע מן הסולטן הטורקי להפעיל את סמכותו המוכרת כדי להבטיח את שלום התושבים. איום זה פעל שוב להרגעת הרוחות.