ינו 012015
 

ביזמת ישראל דב פרומקין, עורך "החבצלת", הוקמה בירושלים חברת "עזרת ישראל", למאבק במשטר החלוקה. המאבק בסדרי החלוקה ובפקו"א התעורר עם ביקורו של ההיסטוריון צבי גרץ בארץ, ב-1872, והביקורת העזה שהטיח במשטר החלוקה. לביקורת זו הצטרף גם הרב עזריאל הילדסהיימר, מראשי היהדות החרדית בגרמניה. ב-1875 ביקרו בארץ שני שליחים מטעם "ועד שליחי הקהילות" של יהדות בריטניה, וגם הם יצאו בביקורת עזה על סדרי החלוקה הנוהגים ביישוב הישן. גם

מאבקו של פרומקין, שבדפי עיתונו "החבצלת" תבע תיקונים בחינוך, עידוד המלאכה והפרודוקטיביזציה בקרב אנשי היישוב הישן ופתיחות לחידושי הזמן, לא נשא פרי. הוא סבל התנכלויות רבות מצד מנהיגי הישוב הישן. עם התחלות ההתיישבות היהודית החדשה בארץ שינה הוא עצמו את עמדתו הביקורתית והפך לתומך תקיף של המשטר הנוהג בישוב הישן.

מול חברת "עזרת ישראל", שזוהתה עם האופוזיציה של עדת החסידים להנהגה הפרושית, הקימה באותה שנה המנהיגות הצעירה של עדת הפרושים ארגון בשם "כנסת ישראל", שמטרתו להאבק באופוזיציה החסידית, אך עם זאת לחולל תיקונים נדרשים במשטר החלוקה. ואילו פרומקין יזם אותה שנה הקמת אגודה חדשה בשם "תפארת ירושלים", שאליה הצטרפו משכילים, ומטרתה לסייע לנזקקים, ללא הבדל עדה, ו"לתמוך בכל דבר טוב ומועיל בירושלים וסביבותיה". ב-1874 הקימה האגודה ספריה ציבורית ע"ש משה מונטיפיורי. בלחץ רבני העדה האשכנזית הסיר מונטיפיורי את חסותו מן הספריה וזו נסגרה בסופו של דבר.